weteka
BacII Maths
logo

BacII Maths

សមាជិក: 4 នាក់ | អ្នកតាម: 4 នាក់

នេះជាទំព័រ Bacii Maths ដែលជាទំព័រសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងគណិតវិទ្យា

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ ក្រុមហ៊ុនគម្ពីរ ឯ.ក