weteka
រៀនគីមីវីទ្យា អង្គសង្កែ
logo

រៀនគីមីវីទ្យា អង្គសង្កែ

សមាជិក: 1 នាក់ | អ្នកតាម: 0 នាក់

គោលបំណងនៃសាលារៀនគឺ ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សាអំពីអ្វីដែលទាក់ទងគីមីវិទ្យាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ ក្រុមហ៊ុនគម្ពីរ ឯ.ក