weteka
រៀនគីមី និងបច្ចេកវិទ្យា
logo

រៀនគីមី និងបច្ចេកវិទ្យា

សមាជិក: 16 នាក់ | អ្នកតាម: 57 នាក់

គោលបំណងនៃការបង្កើត «សាលារៀនគីមី និងបច្ចេកវិទ្យា» គឺ៖ - ផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកគីមីវិទ្យាពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២។ - ផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកពិសោធន៍លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា។ - ផ្ដល់កម្មវិធីថ្មីសម្រាប់មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា។

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ ក្រុមហ៊ុនគម្ពីរ ឯ.ក