weteka
BacII Maths
logo

BacII Maths

សមាជិក: 0 នាក់ | អ្នកតាម: 1 នាក់

BacII Maths គឺជាទំព័រមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសិស្សក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យាកម្រិតវិទ្យាល័យ និងអនុវិទ្យាល័យ

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ ក្រុមហ៊ុនគម្ពីរ ឯ.ក