weteka
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០
logo

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

សមាជិក: 2 នាក់ | អ្នកតាម: 3 នាក់

សាលាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០នៃវិទ្យាល័យភី្ញមាសនេះមានមេរៀននិងលំហាត់ផ្សេងៗដែលសិស្សអាចរៀនតាមរយៈស្វ័យសិក្សាជាក្រុមឬខ្លួនឯងបាន

អភិវឌ្ឍដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គាំទ្របច្ចេកទេសដោយ ក្រុមហ៊ុនគម្ពីរ ឯ.ក